வில்லியம் கேம்பல் (William McKinley, சனவரி 29, 1843 – செப்டம்பர் 14, 1901) ஐக்கிய அமெரிக்காவின் 25-வது அரசுத் தலைவராக 1897 மார்ச் 4 முதல் 1901 செப்டம்பரில் படுகொலை செய்யப்படும் வரை

Read More

டாங்யாங் நிரார்த்தாஅல்லது டாங்யாங் துவியேந்திரா, பொ.பி 16ஆம் நூற்றாண்டளவில் பாலியில் சைவ பக்தி இயக்கத்தை முன்னெடுத்த அருளாளரும் கவிஞரும் ஆவார்.[2] , பேடாந்த சக்தி வவு ரவு (Pedanda Shakti Wawu Rauh) ,

Read More

கன்சாஸ் ஐக்கிய அமெரிக்க மாநிலங்களுள் ஒன்றாகும். ஐக்கிய அமெரிக்காவின் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இதன் தலைநகரம் ரொபேகா. ஐக்கிய அமெரிக்காவில் 34 ஆவது மாநிலமாக 1861 இல் இணைந்தது, கேன்சஸ் மாநிலம் கேன்சஸ் கொடி

Read More

இரவு உணவு அல்லது விருந்து (ஆங்கிலம்:Dinner) என்பது பொதுவாக இரவு நேரத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் உணவைக் குறிக்கும். மேற்கு நாடுகளில் வரலாற்றுப்படி டின்னர் என்பது பகலிலோ அல்லது மாலைப்பொழுதிலோ எடுத்துக் கொள்ளும் உணவையும் குறித்துள்ளது.[1]

Read More