Amblopusa er en slekt av biller som hører til familien Kortvinger. Amblopusa Vitenskapelig(e)navn: AmblopusaCasey, 1894BoreorhadinusSawada, 1991 Norsk(e) navn: småkortvinger[1] Biologisk klassifikasjon: Rike: Dyr Rekke: leddyr

Read More

Phileurus limicauda er en bille som hører til gruppen hornbiller i familien skarabider (Scarabaeidae). Phileurus limicauda Vitenskapelig(e)navn: Phileurus limicaudaPrell, 1912 Norsk(e) navn: — Biologisk klassifikasjon:

Read More

Homeotyphlus er en slekt av biller som hører til familien kortvinger (Staphylinidae). Homeotyphlus Vitenskapelig(e)navn: HomeotyphlusCoiffait, 1962 Norsk(e) navn: — Biologisk klassifikasjon: Rike: Dyreriket Rekke: Leddyr

Read More